Ako správne vybrať dĺžku lineárnych pravítok pre frézu

Viete, ako presne určiť dráhu frézovacích strojov pre následné namontovanie digitálneho odmeriavania? Je veľmi dôležité presne zmerať dĺžku linearnich pravítok.

Keď sa naučíte, ako správne merať veľkosť rozsahu, budete si vedieť vybrať lineárne pravítka správnej veľkosti pre vaše digitálne odmeriavanie.

Stôl sa štandardne posúva do dvoch rôznych smerov, a to spredu dozadu a potom aj zo strany na stranu. Pohyb zo strany na stranu sa tiež nazýva os X a pohyb spredu dozadu sa zase nazýva Y os. Ako prvé je vhodné začať s meraním pohybu X os, čiže pohybu zo strany na stranu. Začnite pohybom stola na úplne ľavú zastávku, až kým sa stroj nezastaví. Následne urobte čiaru medzi stolom a sedlom v časti, kde vám stroj zastavil. Spravte to isté aj na opačnú stranu a stroj posuňte do polohy úplne vpravo. .

Aby sme teraz začali meranie aj spredu dozadu pre os Y je najskôr potrebné posunúť stôl v celej časti dopredu. Potom je potrebné urobiť zase značku medzi sedlom a základnou doskou zariadenia. Teraz už len posuňte celú časť dozadu presne tak, ako sme to urobili predtým a následne zmeriame vzdialenosť medzi dvoma rozdelenými značkami.

Následne možne zmerať os Z teraz posunieme stôl maximálne dole. Potom je potrebné urobiť zase značku medzi sedlom a základnou doskou zariadenia. Teraz už len posuňte celú časť maximálne hore a následne zmeriame vzdialenosť medzi dvoma rozdelenými značkami.

Prečítať viac

Ako správne vybrať dĺžku lineárnych pravítok pre sústruh

Ako presne je možné určiť dráhu sústruhu, na následnú montáž digitálneho odmeriavania? To sa dozviete v tomto článku. Je dôležité presne odmerať dráhu sústruhu tak, aby mierka priečneho posuvu nebola príliš dlhá ani príliš krátka.

Navyše, ak sústruh správne nadimenzujete, pre svoju digitálnu súpravu na digitálne odmeriavanie si budete vedieť vybrať správne magnetické stupnice. Digitálne odmeriavania sú navrhnuté tak, aby merali os X a Y. Os X sa častokrát tiež nazýva priečny posuv a pozostáva z rybinovej plošiny, ktorá sa posúva spredu smerom dozadu. Os Y sa posúva zo strany na stranu alebo pozdĺžna os a pozostáva z supportu, ktorý sa posúva smerom doľava alebo doprava pozdĺž hornej časti plochy.

Čiže v prvom rade je potrebné rozhodnúť sa, ktorú os ideme merať, následne sa musíme rozhodnúť, akú veľkosť mierky budeme potrebovať. Najprv začneme priečnym posuvom alebo osou X. Potrebujeme zmerať celú dráhu posúvania a pohyb priečneho posuvu. Aby sme to spravili, musíme dostať priečny posúv do maximálnej polohy . Posúvame ho až do tej miery, kedy dosiahne zarážku. Teraz s priečnym posuvom proti zarážke dopredu, spravíme značku medzi krížovým posúvačom a supportom. Nie je tak dôležité, kde urobíme značku, je však potrebné ju urobiť niekde medzi dvoma pohybujúcimi sa polovicami. Potom posuniete priečny posuv smerom úplne dozadu, do pozície, do akej je to najviac možné. Najlepšie je to posunúť tam, kde sa už skrutkou nedá točiť alebo kde dosiahneme koniec, pretože sa chceme uistiť, že dosiahneme plný pohyb. Potom bude vzdialenosť medzi dvoma značkami znamenať celkovú vzdialenosť priečneho posuvu. Všetko, čo je potrebné urobiť potom, je len zmerať celkovú vzdialenosť medzi dvomi značkami. Vzdialenosť by mala byť okolo šesť a pol inches. To znamená, že je potrebné si vybrať sústruh, ktorý má priečny posuv s osou X a Y a rozsahom minimálne v rovnakej dĺžke, čiže 150mm. Týmto pádom je máme zrealizované meranie pre priečny posuv.

Teraz sa môžeme presunúť na support, ale nezabudnite najskôr presunúť priečny posuv, tak že nezasiahnete skľučovadlo. Posuňte krížový posúvač smerom dopredu zariadenia. Teraz presunieme support úplne doľava alebo smerom k skľučovadlu. Keď to spravíme, support bude presunutý vľavo úplne najviac, ako je to možné. Pokiaľ ide o cestu smerom k skľučovadlu, jedná sa o náš maximálny pohyb vľavo. A práve naľavo od mostíka sme urobili značku na tele sústruhu. Potom si presunieme celý vozík smerom do opačného smeru alebo tiež na koniec sústruhu. Tým pádom sa dá zmerať vzdialenosť medzi značkou, ktorú sme urobili predtým a ľavej strany mostíka. Zistíme, že má vzdialenosť asi 800mm.

Takže pre rekapituláciu – je potrebné si určiť dĺžky pre sústruh lepšie si vybrať väčšiu dráhu lineárnych pravítok.

Prečítať viac

Použitie na priečnej osi „Diameter Mode“

Použitie na priečnej osi sústruhu „Diameter Mode“ je termín, ktorý sa zvykne používať na označenie straty rozlíšenia na priečnom lineárnom pravítku sústruhov, prípadne na osi X. Tento „fenomén“ sa týka iba priečneho posuvu sústruhov a nevyskytuje sa na osi (Y), alebo na akejkoľvek osi frézky alebo iného mechanického stroja. Dôvod, prečo sa táto vec deje iba na priečnom posuve sústruhu je ten, že priečny posuv je jedinečný tým, že odstraňuje materiál z obidvoch strán obrobku rýchlosťou 1: 2, čo znamená, že na každú 1 jednotku posunu priečneho posuvu sa z obrobku odstránia 2 jednotky materiálu. Inými slovami, ak sa priečny posúvač presunie 0,004 „do obrobku, z dielca sa skutočne odstráni 0,008“ materiálu.

Mierka rozlíšenia

Rozlíšenie mierky ovplyvňuje schopnosť displeja merať pohyb na priečnom posuve. Aktuálne rozlíšenie „priemyselného štandardu“ je rozlíšenie 5 mikrónov (5 µm). Najmenší pohyb, ktorý je možné zistiť v mierke 5 mikrónov, je 0,01mm . Preto sa 5-mikrónová stupnica „počíta“ v dvoch desaťtisícových prírastkoch, tj keď pohnete strojom, bude sa počítať 0,02mm, 0,04mm, 0,06mm, atď. Pamätajte však, že priečny posuv odstraňuje dvakrát väčšie množstvo materiálu, ako sa posúva priečny posuv. Takže, keď sa priečny posuv pohybuje 0,02mm, 0,04mm, 0,06mm , v skutočne odstraňujete 0,04mm, .0,08mm, a 0,12mm materiálu.

Polomer verzus priemer

Digitálny údaj je možné naprogramovať tak, aby zobrazoval pohyb priečneho posuvu v režime „polomer“ alebo „priemer“. Z výroby je predvolené nastavenie, aby sa vždy zobrazoval pohyb mierky v režime „polomer“. Režim polomeru sa počíta v priamom pomere 1: 1 – inými slovami, ak sa mierka pohybuje po 0,04mm, na displeji sa zobrazí zmena 0,04mm. Režim polomeru sa vždy používa pre frézovacie stroje, gátre, stroje na obrábanie plechov atď. Výnimkou je priečny posuv na sústruhu.

Nastavenie režimu „polomer“ zobrazuje pohyb priečneho posuvu. Nastavením režimu „priemer“ sa zobrazuje množstvo materiálu, ktoré sa odstráni z redukcie dielu alebo dielu.

Preto väčšinu operátorov sústruhov sa preferuje skôr nastavenie mierky priečneho posúvača tak, aby sa zobrazovala v režime priemeru. Je to preto, že je dôležitejšie vidieť, koľko materiálu sa z dielu odstraňuje než zistiť, koľko sa priečny posuva pohybuje. Nezabudnite, že mierka lineárneho pravítka je stále nastavená na odmeriavanie v režime polomeru, pretože lineárne pravítko sa meria na 1 : 1 ako na väčšine strojov.

Keď si všimnete, z obroku sa odstraňuje 0,04mm materiálu, ale na displeji sa zobrazuje iba zmena, ktorá je 0,02mm. Pomocou tejto metódy si pravdepodobne dokážete predstaviť, aké ľahké by bolo odstrániť viac materiálu, ako ste požadovali. Preto väčšina operátorov uprednostňuje prácu v režime s priemerom namiesto režimu s polomerom.

LCD presne zobrazuje, koľko materiálu bolo z obroku odstránené, nie pohyb priečneho posuvu. Pohyb na priečnom posuve nie je taký dôležitý – to, čo je skutočne dôležité je to, čo sa deje s obrokom. Preto väčšina operátorov uprednostňuje prácu v režime „priemeru“.

Je dôležité si uvedomiť, že to, či sa rozhodnete zobraziť pohyb priečneho posuvu v režime „polomeru“ alebo „priemeru“, je nepodstatné. V obidvoch prípadoch s pohybom 0,02mm na priečnom posuve stále odstránite 0,04mm materiálu. To je len povaha alebo charakteristika toho, ako sústruhy fungujú.

Prečítať viac

Je lepšie si zvoliť digitálne odmeriavanie s 2 alebo 3 osami?

Rozhodovanie medzi 2 alebo 3 osovými digitálnymi údajmi digitálneho odmeriavania môže byť náročnou voľbou. O to viac náročné toto rozhodnutie je, že dvojosový systém nemožno v budúcnosti vylepšiť jednoduchým pridaním tretej stupnice. Najlepšie je, ak sa opýtate na skúsenosti tých, ktorí si už systém vyberali.

Zákazníci, ktorí si kúpili dvojosovú súpravu:

Dá sa povedať, že táto skupina ľudí je názorovo rozdelená presne na polovicu. Polovica zákazníkov s dvoma osami je úplne spokojná s tým, čo si kúpili. Druhá polovica by si želala, aby si radšej zakúpili trojosovú súpravu.

Zákazníci, ktorí si kúpili 3-osovú súpravu:

Táto skupina bola tiež rozdelená 50/50, ale nie rovnakým spôsobom, ako by ste mohli očakávať. Všetci zákazníci boli spokojní so svojou trojosovou súpravou a všetci boli spokojní s tým, čo si kúpili. Rozdelené však bolo to, že prvá polovica skupiny mala od začiatku k dispozícii súpravu s 3 osami. Druhá polovica sa spočiatku rozhodovala medzi súpravou s 2 alebo 3 osami, ale nakoniec sa rozhodla upgradovať na 3 osi. Všetci členovia tejto druhej skupiny sa vyjadrili, že sú radi, že sa nakoniec rozhodli pre 3 osy.

Na základe tejto spätnej väzby od zákazníkov možno záverom konštatovať toto:

Väčšina zákazníkov si neuvedomuje, aké pohodlné alebo užitočné súpravy na digitálne čítanie sú, kým ju už nemajú nainštalovanú a chvíľu ju nepoužívajú. Mnoho zákazníkov má všeobecnú predstavu, že digitálne odmeriavanie môže uľahčiť množstvo činností, ale väčšinou si myslia, že súradnice X a Y by boli predovšetkým všetko, čo by používali. Toto nie je úplne pravda, pretože väčšina operácií frézovania zahŕňa frézovanie alebo rezanie projektu do konkrétnej výšky (pomocou osi Z).

Zo všetkých zákazníkov, ktorí si kúpili súpravu s dvoma osami, až polovica nebola úplne spokojná s tým, že si zakúpili 2-osovú súpravu. Oproti tomu všetci zákazníci, ktorí si zakúpili súpravu s 3 osami, uviedli, že by si určite kúpili súpravu s 3 osami, ak by museli nainštalovať digitálne odmeriavanie do iného zariadenia.

Napríklad inštalácia na sústruh a osa Z na nožovom supporte

Aký je náš záver?

Ak sa rozhodujete medzi 2 alebo 3 osovými súpravami založenými na obslužnom programe, vyberte si súpravu pre 3 osy. Z dlhodobého hľadiska budete radi, že ste tak urobili. Ak je cena za zariadenie hlavným problémom a cena je pre vás vysoká, určite vám v konečnom dôsledku bude stačiť aj 2-osová súprava.

Pravdepodobne najlepšia rada, ktorú vám môžeme dať, je venovať čas kúpe a rozhodnúť sa podľa vašich priorit! Veľmi často počúvame aj poznámku v zmysle – škoda, že som toto rozhodnutie o kúpe neurobil skôr!

Veríme, že informácie, ktoré sme vám dali vám pomôžu pri rozhodovaní. Užite si svoju vaše nové digitálne odmeriavanie

Prečítať viac

Ako si vybrať vhodný systém na digitálne odmeriavanie ?

Kúpiť vhodné digitálne odmeriavanie je náročné. Ak sa však rozhodnete o jeho kúpe, je potrebné počítať s tým, že samotné digitálne odmeriavanie bude takmer rovnako drahé ako samotný stroj, na ktorý ho inštalujete. Na druhej strane, ak už so digitalnym odmeriavanim máte nejaké skúsenosti, veľmi dobre viete ako výrazne vám môže ušetriť čas a aj ďalšie náklady. Ak s ním však predchádzajúce skúsenosti ešte nemáte, dajte si na jeho kúpu potrebný čas a predtým si naštudujte všetko potrebné, čo by vás mohlo zaujímať. V tomto článku sa dozviete všetko potrebné, čo by vás mohlo zaujímať pred kúpou tohto zariadenia. Uvedieme v ňom tie najdôležitejšie body, na ktoré by ste sa mali pred kúpou zamerať. Je však možné, že vaše skúsenosti alebo odporúčania známych budú odporúčať iné poradie priorít, preto je už finálne rozhodnutie len a len na vás.

Priorita číslo jedna – Jednoduché použitie

Ako aj pri iných podobných zariadeniach je používateľsky prijemne používanie, čiže také, ktoré je jednoduché na obsluhu absolútny základ. Väčšina značiek digitálneho odmeriavania používa podobný systém funkcií a ovládania. Rozdiel je však v tom, ako kvalitne sú tieto funkcie vykonávané. Vo všeobecnosti výrobcovia uplatňujú dve rôzne metódy:

 1. Je systém menu;
 2. Systém tzv. „univerzálneho tlačidla“

Systém menu má funkcie čítania uložené priamo v systéme a treba k ním pristúpiť, aby sa mohla určitá funkcia vykonávať. Displej vyzerá jednoducho, v prednej časti je menej tlačidiel. Tieto displeje sú zvyčajne lacnejšie, pretože aj ich výroba je jednoduchšia. Majú menšiu šírku, a teda je na ne potrebné menšie množstvo materiálu. Rovnako menej materiálu je potrebné aj na výrobu klávesnice a komponentov. Ovládanie displeja nie je však príliš jednoduché. Je najskôr potrebné „prejsť dole“ do systému menu, aby našla požadovanú funkciu. Systémy ovládané pomocou menu tiež často vyžadujú, aby si operátor zapamätal stlačenia klávesov alebo „klávesové skratky“ na prístup k funkciám tlačidiel. Pre niektorých operatorov môže byť tento systém veľmi náročný, pretože treba neustále mať manuál pri sebe.

Systém tzv. „univerzálneho tlačidla“ je jednoduchá v tom, že každá klávesnica alebo tlačidlo sú vyhradené na určitú funkciu. Displej je vyplnený tlačidlami, a preto je zvyčajne fyzicky väčší. Každá funkcia má vlastné špeciálne tlačidlo, ktoré si vyžaduje väčšie usporiadanie klávesnice. V dôsledku toho sú výrobné náklady pre tento typ displeja omnoho vyššie. Pre operátora je však použitie vyhradeného tlačidlového systému omnoho jednoduchšie, pretože každá funkcia má svoju vlastnú vyhradený klávesu alebo tlačidlo.

Každý zo systémov má svoje výhody a nevýhody, je dôležité však myslieť na to, že sa vám oplatí zainvestovať na začiatku viac, aby ste potom mohli zariadenie jednoduchšie používať.

Priorita číslo jedna – Cena

Už sme si popísali, ktorý zo zariadení je drahší z hľadiska usporiadania systému. Pred desiatimi rokmi boli navyše tieto systémy veľmi drahé. Odvtedy sa však technológie výrazne posunuli a už nie je potrebné investovať také množstvo peňazí, aby ste získali kvalitné digitálne odmeriavanie.

Starší výrobcovia digitálnych systémov (Fagor, Acu-Rite, Anilam, Heidenhein, atď.) Majú digitálne systémy vysokej kvality, ale stále si účtujú vysoké ceny, a to nielen za svoje súpravy, ale najmä za náhradné diely.

Eshopy typu eBay – na týchto stránkach nájdete digitálne zariadenie za zlomok ceny, ktorú by ste zaplatili klasickým výrobcom. Treba však radšej zabudnúť na technickú podporu alebo kvalitnú záruku na tovar.

Odmeravanie.sk – získate to najlepšie z oboch svetov. Získate profesionálne kvalitné digitálne odmeriavanie za zníženú cenu a komplexnú záruku 2 roky, tiež vynikajúci zákaznícky servis a technickú podporu.

Záruka – najlepšia je písomná záruka uznaná tou istou spoločnosťou, ktorá vám digitálne odmeriavanie predala. Záruky iných spoločností sa vzťahujú iba na 30 dní, tiež sa nedá súčiastky posielať zo zahraničia. Na rozdiel od nich má Odmeravanie.sk 2 roky záruky.

Rozlíšenie – Najlepšie rozlíšenie niektorých výrobcov je iba 10 mikrónov! (0,0005 „). Majte na pamäti, že rozlíšenie 0,0005 ”sa zmení na rozlíšenie iba 0,001”, ak sa používa na priečnom posuve (sustruh). Odmeravnaie.sk ponúka škály 5 mikrónov (.0002 ”) a 1 mikróny (.00005”)!

Typ mierky – V súčasnosti sa na určovanie polohy mierky používajú štyri metódy. Indukčné, magnetické, ozubené koleso a optické.

Ďalšími dôležitými parametrami, s ktorými sa pri tomto zaradení stretnete a podľa ktorých sa môžete rozhodovať sú tieto:

 • Pancierové káble – nie sú na všetkých zariadeniach, ale odmeravanie.sk ich má;
 • Presnosť – Všetky displeje odmeravanie.sk majú kompenzáciu nelineárnej a lineárnej chyby. Toto je funkcia používaná na kompenzáciu teploty a iných prirodzených „chýb“ prítomných v akomkoľvek meracom systéme;
 • Zdroj napájania – interné verzus externé – zdroje odmeravanie.sk sú integrované vo vnútri skrinky, kde sú chránené a nemôžu sa poškodiť alebo stratiť;
 • Čitateľnosť / pozorovací uhol – segmenty LED odmeravanie.sk umožňujú plný pozorovací uhol 180 stupňov;

Samozrejmosťou pre odmeravanie.sk je kvalitná zákaznícka linka a podpora a tiež rýchle dodanie tovaru. Príručky sú jednoduché a zrozumiteľné a sú v Slovenskom jazyku.

Je teda v konečnom dôsledku na vás, ako sa rozhodnete, ale so systémom odmeravanie.sk trafíte jednoznačte do čierneho!

Prečítať viac

Viete, čo je to digitálne odmeriavanie?

Takýto systém je plne využiteľný v strojárskom priemysle. Avšak nielen to, uplatnenie nájdete v mnohých oblastiach. Digitálne odmerávanie, ktoré sa nazýva aj riadenie, má množstvo výhod. Medzi tie najväčšie patrí to, že zvyšuje produktivitu. Okrem toho dokáže vďaka presnému meraniu tiež zvyšovať kvalitu výrobku a umožňuje zjednodušiť celú obsluhu. Fantastické však? To je len niekoľko zo základných výhod. Skracuje tiež prípravu na výrobu a šetrí energiu.

Ak je stroj vybavený lineárnym odmerávaním, umožňuje to zvýšiť výkonnosť aj v prípade, že je o niečo starší. Ak teda chcete zvýšiť jeho technickú úroveň, ale nechcete existovať do kúpy nového stroja, je to priestor ako predĺžiť jeho životnosť. Najmä súčasná kvalita a požiadavky na ňu kladú vyššie a vyššie nároky na to, aby bola výroba presná a kvalitná. Práve preto je potrebné, aby ste si zabezpečili maximálnu výkonnosť svojich strojov, čo lineárne odmerávanie umožňuje. Podľa aktuálnych prieskumov je dokonca možné predpokladať, že sa vďaka digitálnemu odmerávaniu zvyšuje produktivita a výkonnosť až o 30 %.

Navyše, lineárne odmerávanie má veľmi jednoduchú a pohodlnú obsluhu. Na každom zo zariadení sa nachádza veľký displej, vďaka ktorému pohodlne odsledujete odpočítavané rozmery. Máte tiež možnosť využiť rôzne výpočtové funkcie, ktoré sú ponúknuté číslicovou indikačnou jednotkou. Aj keď na zariadenie potrebujete prvotnú investíciu, v konečnom dôsledku šetríte náklady. A to vďaka možnému zníženiu nepodarkov vo výrobe a tým, že zlepšujete využitie strojov a nástrojov.

Ak uvažujete o kúpe tohto zariadenia, investícia sa vám oplatí. Automatizujte takýmto spôsobom celkový výrobný proces.

Aké sú najčastejšie spôsoby využitia digitálneho merania?

Digitálne meranie viete využiť rôznymi spôsobmi, najčastejšie sú to však tieto:

Jedno-osé:

Používajú sa pre nožice (v závislosti od dĺžky strihu), brúsku na plocho, lisy, gátre alebo ohýbačky.

Dvoj-osé:

Majú využitie pre univerzálne sústruhy, mikroskopy alebo brúsku na guľato.

Troj-osé:

Stretnete sa s nimi pri univerzálnych frézach.

Ako máte možnosť vidieť vyššie, lineárne odmerávanie má naozaj množstvo výhod. V porovnaní s jeho cenou sú nepostrádateľné. Je to, napríklad:

 • Vyššia presnosť prestnosť nonisu je 0,05mm;
 • Presnosť digitálneho odmerávania je 0,01mm pre rozlíšenie 5 mikrónov;
 • Sú vhodné pre univerzálny sústruh,alebo univerzálnu frézu;
 • Presnosť digitálneho odmerávanie je 0.002 mm pre rozlíšenie 1 mikrón;
 • Vhodné pre brúsku na guľato, brúsku na plocho alebo mikroskop.
Ukážka rôznych strojov a rôzne meracie rozsahy – pri montáži digitálneho odmerávania sa zvýši sa presnosť na 0,01mm pre 5µ a 0,002 pre 1µ

Tieto zariadenia sú zároveň navrhnuté tak, aby zvládli aj náročné prevádzkové podmienky, ktoré sa môžu ľahko vyskytovať vo výrobe alebo pri obrábaní. Skvelé je, že nie je potrebná žiadna pravidelná údržba. Ak ich aj oprskáte od akejkoľvek reznej kvapality alebo do vody či oleja, nič sa im nestane. Môžete si tak byť naozaj istý, že majú dostatočne dlhú životnosť. Väčšinou sú tiež všetky elektronické, ale aj meracie časti uzavreté a ochránené, takže sa im skutočne nič nestane.

Detail rozobratého lineárneho odmeriavania

Zvýšte si takýmto jednoduchým spôsobom svoje výsledky a výkon. Zariadenie zahŕňa prvotnú investíciu, ktorá sa vám však vráti niekoľkonásobne. Digitálne odmerávanie je moderná a používaná technika, ktorú využívajú mnohé firmy, pretože je dostupná a jednoduchá na použitie. Začnite s ňou pracovať aj vy!

Prečítať viac