Košík (0) Zatvoriť

Žiadne produkty v košíku.

Úvod Blog Nezaradené Ako správne vybrať dĺžku lineárnych pravítok pre sústruh

Ako správne vybrať dĺžku lineárnych pravítok pre sústruh

Ako presne je možné určiť dráhu sústruhu, na následnú montáž digitálneho odmeriavania? To sa dozviete v tomto článku. Je dôležité presne odmerať dráhu sústruhu tak, aby mierka priečneho posuvu nebola príliš dlhá ani príliš krátka.

Navyše, ak sústruh správne nadimenzujete, pre svoju digitálnu súpravu na digitálne odmeriavanie si budete vedieť vybrať správne magnetické stupnice. Digitálne odmeriavania sú navrhnuté tak, aby merali os X a Y. Os X sa častokrát tiež nazýva priečny posuv a pozostáva z rybinovej plošiny, ktorá sa posúva spredu smerom dozadu. Os Y sa posúva zo strany na stranu alebo pozdĺžna os a pozostáva z supportu, ktorý sa posúva smerom doľava alebo doprava pozdĺž hornej časti plochy.

Čiže v prvom rade je potrebné rozhodnúť sa, ktorú os ideme merať, následne sa musíme rozhodnúť, akú veľkosť mierky budeme potrebovať. Najprv začneme priečnym posuvom alebo osou X. Potrebujeme zmerať celú dráhu posúvania a pohyb priečneho posuvu. Aby sme to spravili, musíme dostať priečny posúv do maximálnej polohy . Posúvame ho až do tej miery, kedy dosiahne zarážku. Teraz s priečnym posuvom proti zarážke dopredu, spravíme značku medzi krížovým posúvačom a supportom. Nie je tak dôležité, kde urobíme značku, je však potrebné ju urobiť niekde medzi dvoma pohybujúcimi sa polovicami. Potom posuniete priečny posuv smerom úplne dozadu, do pozície, do akej je to najviac možné. Najlepšie je to posunúť tam, kde sa už skrutkou nedá točiť alebo kde dosiahneme koniec, pretože sa chceme uistiť, že dosiahneme plný pohyb. Potom bude vzdialenosť medzi dvoma značkami znamenať celkovú vzdialenosť priečneho posuvu. Všetko, čo je potrebné urobiť potom, je len zmerať celkovú vzdialenosť medzi dvomi značkami. Vzdialenosť by mala byť okolo šesť a pol inches. To znamená, že je potrebné si vybrať sústruh, ktorý má priečny posuv s osou X a Y a rozsahom minimálne v rovnakej dĺžke, čiže 150mm. Týmto pádom je máme zrealizované meranie pre priečny posuv.

Teraz sa môžeme presunúť na support, ale nezabudnite najskôr presunúť priečny posuv, tak že nezasiahnete skľučovadlo. Posuňte krížový posúvač smerom dopredu zariadenia. Teraz presunieme support úplne doľava alebo smerom k skľučovadlu. Keď to spravíme, support bude presunutý vľavo úplne najviac, ako je to možné. Pokiaľ ide o cestu smerom k skľučovadlu, jedná sa o náš maximálny pohyb vľavo. A práve naľavo od mostíka sme urobili značku na tele sústruhu. Potom si presunieme celý vozík smerom do opačného smeru alebo tiež na koniec sústruhu. Tým pádom sa dá zmerať vzdialenosť medzi značkou, ktorú sme urobili predtým a ľavej strany mostíka. Zistíme, že má vzdialenosť asi 800mm.

Takže pre rekapituláciu – je potrebné si určiť dĺžky pre sústruh lepšie si vybrať väčšiu dráhu lineárnych pravítok.