Košík (0) Zatvoriť

Žiadne produkty v košíku.

Úvod Blog Nezaradené Použitie na priečnej osi „Diameter Mode“

Použitie na priečnej osi „Diameter Mode“

Použitie na priečnej osi sústruhu „Diameter Mode“ je termín, ktorý sa zvykne používať na označenie straty rozlíšenia na priečnom lineárnom pravítku sústruhov, prípadne na osi X. Tento „fenomén“ sa týka iba priečneho posuvu sústruhov a nevyskytuje sa na osi (Y), alebo na akejkoľvek osi frézky alebo iného mechanického stroja. Dôvod, prečo sa táto vec deje iba na priečnom posuve sústruhu je ten, že priečny posuv je jedinečný tým, že odstraňuje materiál z obidvoch strán obrobku rýchlosťou 1: 2, čo znamená, že na každú 1 jednotku posunu priečneho posuvu sa z obrobku odstránia 2 jednotky materiálu. Inými slovami, ak sa priečny posúvač presunie 0,004 „do obrobku, z dielca sa skutočne odstráni 0,008“ materiálu.

Mierka rozlíšenia

Rozlíšenie mierky ovplyvňuje schopnosť displeja merať pohyb na priečnom posuve. Aktuálne rozlíšenie „priemyselného štandardu“ je rozlíšenie 5 mikrónov (5 µm). Najmenší pohyb, ktorý je možné zistiť v mierke 5 mikrónov, je 0,01mm . Preto sa 5-mikrónová stupnica „počíta“ v dvoch desaťtisícových prírastkoch, tj keď pohnete strojom, bude sa počítať 0,02mm, 0,04mm, 0,06mm, atď. Pamätajte však, že priečny posuv odstraňuje dvakrát väčšie množstvo materiálu, ako sa posúva priečny posuv. Takže, keď sa priečny posuv pohybuje 0,02mm, 0,04mm, 0,06mm , v skutočne odstraňujete 0,04mm, .0,08mm, a 0,12mm materiálu.

Polomer verzus priemer

Digitálny údaj je možné naprogramovať tak, aby zobrazoval pohyb priečneho posuvu v režime „polomer“ alebo „priemer“. Z výroby je predvolené nastavenie, aby sa vždy zobrazoval pohyb mierky v režime „polomer“. Režim polomeru sa počíta v priamom pomere 1: 1 – inými slovami, ak sa mierka pohybuje po 0,04mm, na displeji sa zobrazí zmena 0,04mm. Režim polomeru sa vždy používa pre frézovacie stroje, gátre, stroje na obrábanie plechov atď. Výnimkou je priečny posuv na sústruhu.

Nastavenie režimu „polomer“ zobrazuje pohyb priečneho posuvu. Nastavením režimu „priemer“ sa zobrazuje množstvo materiálu, ktoré sa odstráni z redukcie dielu alebo dielu.

Preto väčšinu operátorov sústruhov sa preferuje skôr nastavenie mierky priečneho posúvača tak, aby sa zobrazovala v režime priemeru. Je to preto, že je dôležitejšie vidieť, koľko materiálu sa z dielu odstraňuje než zistiť, koľko sa priečny posuva pohybuje. Nezabudnite, že mierka lineárneho pravítka je stále nastavená na odmeriavanie v režime polomeru, pretože lineárne pravítko sa meria na 1 : 1 ako na väčšine strojov.

Keď si všimnete, z obroku sa odstraňuje 0,04mm materiálu, ale na displeji sa zobrazuje iba zmena, ktorá je 0,02mm. Pomocou tejto metódy si pravdepodobne dokážete predstaviť, aké ľahké by bolo odstrániť viac materiálu, ako ste požadovali. Preto väčšina operátorov uprednostňuje prácu v režime s priemerom namiesto režimu s polomerom.

LCD presne zobrazuje, koľko materiálu bolo z obroku odstránené, nie pohyb priečneho posuvu. Pohyb na priečnom posuve nie je taký dôležitý – to, čo je skutočne dôležité je to, čo sa deje s obrokom. Preto väčšina operátorov uprednostňuje prácu v režime „priemeru“.

Je dôležité si uvedomiť, že to, či sa rozhodnete zobraziť pohyb priečneho posuvu v režime „polomeru“ alebo „priemeru“, je nepodstatné. V obidvoch prípadoch s pohybom 0,02mm na priečnom posuve stále odstránite 0,04mm materiálu. To je len povaha alebo charakteristika toho, ako sústruhy fungujú.